Acasă Aplicații Servicii Compania Contact e-Shop

Termeni și condiții

Confidențialitate

Compania Gentekos Th. S.A., în cadrul funcționării a site-lui său ro.itrackeurope.com, declară în mod explicit că orice forme de date colectate prin intermediul acestui site, sunt strict confidențiale și nu va fi nu vor fi vândute, închiriate, transferate sau dezvăluite nici unei terţe părţi pentru orice alt motiv decât o instanţă sau de intervenție a procurorului. Compania Gentekos Th. S.A. are posibilitatea de a folosi aceste date colectate pentru îmbunătățirea serviciilor site-lui său, pentru motive de vizualizare a produselor sale și a serviciilor ce le prestează, precum și pentru a comunica cu vizitatorii sau membrii site-lui.

Date personale

Vizitatorii precum și membrii înscriși la serviciile prestate de către site-ul ro.itrackeurope.com, sub rezerva dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001), sunt de acord și acceptă că: Gentekos Th. S.A. poate păstra în fișier și poate prelucra eventuale date personale de care vor lua cunoștință, cu scopul susținerii și al promovării lucrărilor sale.

Localizarea și urmărirea convorbirilor de la major la major, fără acordul înscris al urmăritului, reprezintă act ilegal și se pedepsește penal. Compania Gentekos Th. S.A. nu are nicio responsabilitate pentru o oricare eventuală faptă ilicită care se desfășoară prin intermediul uzului produselor sau serviciilor oferite de aceasta. 

Declarație de non-garanție

Acest site poate să cuprindă inexactități și greșeli de tipar. Gentekos Th. S.A. nu garantează exactitatea sau caracterul complet  al materialelor sau integritatea fiecărui sfat, opinie, declarație sau altei informație relativă sau care este disponibilă pe acest site.

Orice folosință a acestor sfaturi, opinii, declarații sau a altor informații relative se va face numai cu responsabilitatea absolută a utilizatorului. Site-ul respectiv și cuprinsul său se oferă pentru facilitarea accesului dumneavoastră. Cuprinsul site-lor companiei Gentekos Th. S.A. este furnizat ?ca atare? şi "în forma disponibilă" și in măsura maxim admisibilă permisă de lege. În plus, Gentekos Th. S.A. nu garantează și nu acceptă nicio responsabilitate că site-urile acesteia nu vor prezenta întreruperi sau erori sau pentru corectarea defectelor lor. SOCIETATEA NU DĂ NICIO GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU DISPONIBILITATEA, ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU PENTRU CORECTITUDINEA ACESTOR PAGINI WEB, INCLUSIV A GARANȚIILOR DE PROPRIETATE SAU A INVIOLABILITĂȚII SITE-URILOR ȘI A GARANȚIILOR IMPLICITE DE COMERCIALIZARE SAU A RELEVANȚEI PAGINILOR WEB PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NU NUMAI. GENTEKOS TH. S.A. NU RĂSPUNDE PENTRU PAGUBE SPECIALE, INDIRECTE, CONSECUTIVE, INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, PIERDERI DE PROFIT SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII CARE SE DATOREAZĂ UTILIZĂRII SAU A INCAPACITĂȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR OFERITE CHIAR DACĂ A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Bunuri moravuri

Vizitatorul este obligat să folosească atât acest site cât și produsele ce sunt oferite prin intermediul acestuia, conform legii, bunelor moravuri și a prezentelor condiții și să nu decurgă la fapte sau omisiuni ce pot provoca acestuia daune sau defecțiuni, să afecteze sau să pună în pericol prestările serviciilor companiei Gentekos Th. S.A.

Modificări 

Gentekos Th. S.A. își rezervă dreptul în exclusivitate, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina orice porțiune a acestor termeni și condiții în totalitate sau în parte, în orice moment. Modificarea termenilor și condițiilor mai sus numite, vor intra în vigoare atunci când se vor afișa pe acest site. 

Returnarea produselor

Cumpărătorul are dreptul să returneze produsele, fără precizarea motivelor, în timp de zece (10) zile lucrătoare de la data predării și preluării produselor vândute, returnând produsul la starea sa inițială, cu toate accesoriile și documentele ce-l însoțesc și în stare excelentă. Returnarea produsului se face acceptată numai dacă, cumpărătorul a achitat toate sumele suportate de către companie pentru transportul produsului la acesta precum și costul returnării acestuia.     

 

 

 
 
Copyright © iTrack. All rights reserved    Termeni și condiții